Adres : Celaliye Mah. Akdeniz Cad. No:28 Büyüçekmece/İstanbul
Telefon : 0 (541) 841 52 20
Whatsapp : 0 (541) 841 52 20
İletişim : +90 (212) 884 02 60
Mail: [email protected]
TEKLİF FORMU
Doğrulama Kodu
YERALTI SU ARAŞTIRMA

Yer Altı Suyu Aramaları:
Sondaj sahasının mühendislerce incelenmesi, arazinin jeolojik - hidrojeolojik özellikleri belirlenmeli daha sonra sahada uygun profillerde rezistivite etüdü yapılmalıdır. Etüt sonucu akifer özelliği olan tabakalar - su alınabilecek kırık ve çatlaklar ve derinlikleri tespit edilmelidir. Su arama çalışması sonucunda yapılacak sondajın derinliği ve sondaj lokasyonu tespit edilmektedir.

Sondaj Kuyusu Açılması:
Su arama çalışmaları sonucunda yapılacak sondajın derinliği ve sondaj lokasyonu belirlenmeli ve etüd sonuçlarına göre uygulanacak sondaj yöntemi belirlenmektedir.

Sondaj uygulaması kaya ortamda hava sirkülasyonu ile killi-kumlu zeminlerde çamur sirkülasyonu ile yapılmaktadır. Arazi özelliklerine göre her iki yönteminde kullanılması gereken durumlar olabilmektedir. Delme işlemini müteakip kuyu teçhiz edilmektedir. Teçhiz işleminde kuyuya uygun çapta filtreli ve düz boru yerleştirilmektedir. Daha sonra kuyu çakıllanıp, hava ile temizlenerek kuyunun inkişafıyapılmaktadır. İnkişaf sonrası kuyuya uygun derinlik ve kapasitede pompa indirilmektedir.


Jeofizik Rezistivite(Özdirenç) Etüdünün Araziye Uygulanması:
Yeraltı suyu araştırmalarında jeofizik rezistivite yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde akım elektrotları yardımıyla yere verilen elektrik akımının çeşitli elektrot dizilimlerine bağlı olarak potansiyel elektrotları arasındaki potansiyel farkı ölçülür. Akım elektrotları arası mesafeyi açtıkça yeraltındaki farklı tabakaların özdirençlerine bağlı olarak potansiyel farkı ölçülür. Elektrot dizilimlerine bağlı geometrik çarpana göre potansiyel farkı değişecektir. Potansiyel farklarından görünür özdirençler hesaplanarak, çeşitli yöntemlerle her bir ölçü noktasında yer altı kesiti çıkarılabilir.

Elektrik özdirenç ölçüm alet düzeneği; 300 watt gücünde akü ile çalışan doğru akım düzenleyici ve ölçü aleti, 12 volt 60 Ah’lik akü, AB/2=800 mt.’lik iki adet arazi kablolu makara, 4 adet çelik elektrot, çeşitli bağlantı malzemeleri ve çekiçten oluşmaktadır.

İncelemelerde Schlumbeger elektrot düzenine göre Düşey Elektrik Sondaj (DES) ölçüsü alınmaktadır. Görünür özdirenç değerleri hesaplanarak Arazi eğrileri bilgisayarda değerlendirilerek  arazinin jeolojisi ile birlikte yorumlanarak en uygun sondaj noktası ve sondaj derinliği belirlenmektedir.

TEKLİF İSTEK FORMU
Ad - Soyad* :
Mail* :
Telefon* :
Şehir :
Adres :
Notlar :
Doğrulama : Doğrulama Kodu