Adres : Celaliye Mah. Akdeniz Cad. No:28 Büyüçekmece/İstanbul
Telefon : 0 (541) 841 52 20
Whatsapp : 0 (541) 841 52 20
İletişim : +90 (212) 884 02 60
Mail: [email protected]
TEKLİF FORMU
Doğrulama Kodu
DSİ RUHSAT İŞLEMLERİ


1960 yılında yürürlüğe girmiş olan 167 sayılı "Yeraltı suları Hakkında Kanun" hükümlerine göre su kuyusu açtırmış olanlar, Devlet Su İşlerinin ilgili Müdürlüğünden Kuyu Ruhsatı almak zorundadır.

Firmamız, tarla / bahçelerde sulama ve konut / sanayi yapılarında kullanma amacıyla açılacak su kuyuları için Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden alınması zorunlu olan Arama ve Kullanma Ruhsatları'nın düzenlenmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Sondaj sahası firmamız mühendislerince incelenerek arazinin jeolojik-hidrojeolojik özellikleri belirlenmekte ve sahada su arama amaçlı rezistivite etüdü yapılmaktadır. Etüt sonucu akifer (su bulundurma) özelliği olan tabakalar su alınabilecek kırık ve çatlaklı derinlikler tespit edilmektedir. Bazı sondaj kuyularından hidrostatik basınç nedeniyle pompa olmadan su kendiliğinden fışkırmakta-çıkmaktadır. Bu tür kuyulara artezyen kuyular denmektedir.

Sondaj öncesinde yapılacak su arama-hidrojeolojik çalışmalar sonucunda uygun sondaj noktası, sondaj derinliği belirlenmektedir. Çalışma alanı yakınında bulunan komşu kuyuların derinlikleri sondaj esnasında karşılaşılan problemler konusunda bilgi sahibi olunması yapılacak sondaj çalışması öncesinde önemlidir. Bütün bu ön çalışmalar neticesinde bir kuyu projesi oluşturulur.

Sondaj yapılacak alan en az sondaj kamyonunun gireceği ve personelin çalışabileceği genişlikte olmalıdır. Plansız kentleşme ve yapılaşma nedeniyle sondaj noktasına makine ve ekipmanların çekilebilmesinde zorluklar yaşanmaktadır.

Arama Ruhsatı: Arazinizde resmi bir kurumun izni ile belirtilen ihtiyacınıza yönelik olarak yeraltı suyu arayacağınızı ifade eden belgedir.
- Arama ruhsatı alınmadan arazide su sondajına başlamamak gereklidir, aksi takdirde açılan kuyu Kaçak Kuyu statüsüne girecektir.
- Arama ruhsatının geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre içerisinde su sondajı yapılmaması halinde DSİ'ye dilekçe verilerek 1 yıl daha ek süre alınabilir.  Su sondajı yapılmaması ve uzatma dilekçesi verilmemesi durumunda 1 yıl süre sonunda Arama ruhsatı hükümsüz sayılır.

Kaçak Kuyu: Arama ruhsatı olmadan açılmış kuyulardır.

 

Kullanma Ruhsatı: Arazinizde resmi bir kurumun izni ile su kuyusundan temin edilen yeraltı suyunun kullanma haklarının elinizde olduğunu ifade eden belgedir.
- Arama ruhsatı çıkartılması ardından açılan su kuyusunun, kuyu açıldıktan sonra 1 ay içerisinde Kullanma Ruhsatının çıkartılması gerekmektedir. 1 ay içerisinde Kullanma ruhsatı başvurusu yapılmaması halinde kuyu, Kaçak Kuyu statüsüne girecektir.
- Kullanma ruhsatı hazırlanabilmesi için kuyudan temin edilen suyun kimyasal analiz raporuna gerek duyulmaktadır. Sulama veya kullanma suyu temini amacıyla açılan kuyudan alınacak 1 pet şişe dolusu su isterse kuyu sahibi tarafından, isterse firmamız tarafından analiz yapmaya yetkili su kimya laboratuarına teslim edilerek ve analiz ücretinin bankaya yatırıldığına dair dekont gösterilerek gerekli rapor birkaç iş günü içerisinde temin edilebilir.

TEKLİF İSTEK FORMU
Ad - Soyad* :
Mail* :
Telefon* :
Şehir :
Adres :
Notlar :
Doğrulama : Doğrulama Kodu